Quản lý tài khoản đăng nhập tra cứu hóa đơn

Giới thiệu


Tính năng này giúp người quản trị hệ thống tạo user, tạm treo truy cập và gửi lại mật khẩu cho các tài khoản đăng nhập.

Sử dụng


Sau khi đăng nhập. Người sử dụng sẽ thấy tính năng quản lý tài khoản ở menu bên trái

07aba132-9225-4420-9532-38e3fe8d1c6c.lava_einvoice_users

Nội dung bên phải là ô mã số thuế của công ty ta cần quản lý user truy cập.

Nội dung này chỉ xuất hiện nếu :

  1. Người đăng nhập là quản trị viên hệ thống. Trường Department của user đăng nhập là Admin

  2. Hoặc người đăng nhập là consultant của SPC. RegCompany=SPC

Trường hợp 1. người admin sẽ chỉ có thể chọn được các công ty mà mình được quyền quản lý. Nếu người admin này không được liên kết với công ty nào. Tài khoản admin cũng không thực hiện được chức năng này do không chọn được MST công ty cần quản lý.

cd262bc0-b5e8-4193-9a13-8a366bc2cc94.lava_einvoice_users

Trường hợp 2. consultant của SPC có thể nhập MST của bất kỳ công ty nào để tiện hỗ trợ.

Nếu user không có thẩm quyền, hệ thống hiện thông báo :

ee06ddc6-b809-4591-80ab-b36914c23161.lava_einvoice_users

Sau khi chọn MST, ta bấm nút tìm để lấy danh sách user của công ty đang chọn.

Các nút lệnh

New
Tạo user mới.
Edit
Thay đổi thông tin của user hiện hữu
Delete
Xóa liên kết user tới công ty hiện hữu. Chú ý rằng mẩu tin subscriber vẫn còn nguyên.
Resend Password

Gửi lại password cho user được chọn.

Xem thêmUpdated on : 2020-11-15 22:43:03. by : . at T470-01.

Topic : lava_einvoice_users