Entity Settings

Introduction


Entity Settings lưu trữ các thông tin chung nhất của 1 doanh nghiệp. Các form in và phiếu sẽ dùng các thông tin này

0deb01af-1514-4430-9417-5dc796f14a95.pbs_bo_ps_entitysettings_md

Một số tính năng chỉ có thể được thực hiện khi doanh nghiệp đã kích hoạt (Activate) hệ thống.

Khi test phần mềm, khai báo mã số thuế bắt đầu bằng TEST, ví dụ TEST0303430876. Khi đó toàn bộ các tính năng sẽ hoạt động không cần kích hoạt.

Khai báo


image5

Usage


pbs.BO.PS.EntitySettings. Print To Excel để xem cách lấy các thông tin này.

Tags


Kết hợp với tag GetProperty để lấy các thông tin này.

<#GetProperty(pbs.BO.PS.EntitySettings.CompanyName)>
<#GetProperty(pbs.BO.PS.EntitySettings.Address)>
Lấy Logo
<#GetImg(<#GetProperty(pbs.BO.PS.EntitySettings.EntityCode)>)>

Images:

image1
image2
image3
image4


Updated on : 2020-04-27 19:57:21. by : . at T470-01.

Topic : . pbs.bo.ps.entitysettings